4

შემეცნებით-აღმზრდელობითი პროგრამა

პროგრამა

        

           I–VI კლასების მოსწავლეთათვის სხვადასხვა საგნის პედაგოგების მიერ  შემუშავებულია აღმზრდელობითი პროგრამა, რომელიც საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ხასიათისაა და ძირითადად დღის მეორე ნახევარში ხორციელდება. პროგრამა ხელს უწყობს მოსწავლეთა თვალსაწიერის  გაფართოებას, თვითშეფასების, ანალიზის, დიალოგისა და გამოხატვის უნარების განვითარებას, სახალისო და შემეცნებით პროექტებში მოსწავლეთა აქტიურ ჩართულობას.

           პროგრამის თემატიკა მრავალფეროვანია და მოიცავს მეცნიერების, ლიტერატურის, ხელოვნების, სპორტის შესახებ მნიშვნელოვან ფაქტებსა თუ მოვლენებს. მოსწავლეები ეცნობიან საზოგადო მოღვაწეების, საინტერესო ადამიანების ბიოგრაფიებს, შესაბამისი შინაარსის მქონე ანიმაციურ, დოკუმენტურ თუ მხატვრულ ფილმებს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეთიკისა და ეტიკეტის საკითხებს. მოსწავლეები კვირის მანძილზე განხილულ თემებს პრეზენტაციის  სახით ტრადიციულ  ,,პარასკევობებზე“  წარმოადგენენ.

სოციალური პროექტები და აქციები

პროგრამის ფარგლებში, სამოქალაქო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით არაერთი აღმზრდელობითი ხასიათის ღონისძიება ტარდება.  განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება  სოციალურ პროექტებსა და საქველმოქმედო აქციებზე, გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან თანაცხოვრებასა და ტოლერანტობაზე. თაობათა ინტეგრაციის მიზნით პროექტებში ჩართულები არიან სხვადასხვა  კლასის მოსწავლეები.

ლიტერატურული კლუბები

,,ანი-Zet-ში“ ფუნქციონირებს  ქართული და გერმანული ლიტერატურული კლუბები, რომელთა მიზანია მოზარდებში ლიტერატურის პოპულარიზაცია და წიგნის კითხვისადმი ინტერესის გაღვივება, ასევე შემოქმედი ბავშვების წახალისება. კლუბისთვის შექმნილ მყუდრო, ლამაზ გარემოში მოსწავლეები ეცნობიან კლასიკურ  და თანამედროვე ლიტერატურას, ცნობილ და უცნობ ავტორებს, მსჯელობენ კონკრეტულ ნაწარმოებსა თუ  აქტუალურ თემებზე, ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ ნაფიქრ -ნააზრევს.

კლუბი პერიოდულად მართავს შეხვედრებს მოწვეულ სტუმრებთან:  ცნობილ მწერლებთან და ლიტერატურის მოყვარულ საინტერესო ადამიანებთან.

სტუდია

,,ანი-Zet-ში” ასევე ფუნქციონირებს სტუდია,  რომელიც მიზნად  ისახავს სხვადასხვა წრეების დახმარებით მოსწავლეებში  შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და განვითარებას. სწავლის საფასურში შესული, პროგრამით გათვალისწინებული წრეების გარდა (აკადემიური სიმღერისა  და ხალხური სიმღერის შემსწავლელი წრეები,  ქართული ნაციონალური და სახასიათო ცეკვები, ჭადრაკი, კრეატიული დიზაინი)
სტუდია ფასიანი წრეების  მრავალფეროვან არჩევანს გთავაზობთ.

ჩვენ შესახებ

ქართული და ევროპული საგანმანათლებლო ტრადიციების გაზიარების საფუძველზე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე განათლებული, შემოქმედებითი, თავისუფლად მოაზროვნე, ღირსეული პიროვნების აღზრდა; 

მნიშვნელოვანი ბმულები

კონტაქტი

სოციალური ქსელები

© Copyright 2022 | All Rights Reserved