4

სკოლაში მიღების წესები

პირველკლასელთა მიღება

I კლასში წინასწარი რეგისტრაციისთვის მშობელი/მეურვე წერს განცხადებას, ავსებს ანკეტას (იხ. დანართი 1), ეცნობა სკოლის შინაგანაწესს და აფორმებს ხელშეკრულებას სკოლის დირექციასთან.

 მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი საბუთებია:

  • დაბადების მოწმობის ქსეროასლი;
  • მშობლების/მეურვის პირადობის მოწმობების ქსეროასლები და ცნობები სამუშაო ადგილებიდან;
  • ორი ფოტოსურათი ზომით 3X4.

II – XI კლასში მობილობა

II – XI კლასებში გადმოსვლის შემთხვევაში მოსწავლეები გაივლიან გასაუბრებას სხვადასხვა საგნებში.

  • მოსწავლე და მისი მშობელი ვალდებულნი არიან, დაიცვან სასწავლებლის შინაგანაწესი და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები;
  • I-IX კლასის მოსწავლეებისათვის სავალდებულოა სასკოლო ფორმა (ფორმების შეკვეთა ხდება მისამართზე: მცხეთის ქ. 2, ტურისტული სააგენტო „ფეშენ თრეველი“, ტ: 2 94 64 64; 5 99 28 28 88);
  • მოსწავლის სამოსი, ვარცხნილობა, საქციელი უნდა შეესაბამებოდეს სასწავლებლის შინაგანაწესს;
  • მოსწავლე არ ტოვებს სკოლის ტერიტორიას კლასის დამრიგებლის ნებართვის გარეშე;
  • სასწავლო პროცესის დროს მშობელი არ დაიშვება სკოლის ტერიტორიაზე (გარდა ღონისძიებებისა). მშობელი ელექტროფონის მეშვეობით უკავშირდება სართულის მორიგეს მოსწავლის წასაყვანად;
  • 1 ივნისი მომავალ პირველკლასელთა გაცნობის დღეა.

ჩვენ შესახებ

ქართული და ევროპული საგანმანათლებლო ტრადიციების გაზიარების საფუძველზე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე განათლებული, შემოქმედებითი, თავისუფლად მოაზროვნე, ღირსეული პიროვნების აღზრდა; 

მნიშვნელოვანი ბმულები

კონტაქტი

სოციალური ქსელები

© Copyright 2022 | All Rights Reserved