გამომცემლობა „ა- Z“ ფუნქციონირებს 2000 წლიდან. სხვადასხვა წლებში „ა-Z”-ის მიერ  გამოიცა მოსწავლეთა შემოქმედების ამსახველი ლიტერატურული გაზეთი     „ა-Z“ და  სასწავლო დამხმარე ლიტერატურა: ილუსტრირებული გერმანული ზღაპრების სერია- სასწავლო გამოცემა, მოსწავლეთა მიერ გერმანულიდან, ინგლისურიდან, რუსულიდან შესრულებული ლექსების თარგმანები, მოსწავლეთა მიერ შეთხზული ზღაპრების კრებული, საბავშვო საგანმანათლებლო ლიტერატურა ლოტო- ენციკლოპედია და 7-ენოვანი ლოტო- ლექსიკონი, საკონფერენციო მასალები სახელმძღვანელოები.