მეცხრე კლასის მოსწავლეები ფიზიკის გაკვეთილზე სინათლის დაშლას აკვირდებიან. პედაგოგი: მანანა ნატროშვილი. 

2