ინტეგრირებული გაკვეთილი ბუნებასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, სახელწოდებით "მწვანე პლანეტა და ეკოლოგია". მესამე კლასის მოსწავლეებმა შესწავლილი მოთხრობები თემატურად ბუნებაში ნასწავლ მასალას დაუკავშირეს, ნახეს რამდენიმე ვიდეო ეკოლოგიაზე, დედამიწას კი მადლობის წერილები დაუწერეს. პედაგოგები: ნესტან აბულაძე-ყიფშიძე, ირმა ბერაია, მარიამ თავაძე.