ქართული ენის კვირეულის ფარგლებში ჩვენს სკოლაში უამრავი საინტერესო ღონისძიება ჩატარდა.

მეოთხე და მეხუთე კლასების მოსწავლეებმა ბუკლეტები დაამზადეს თემებზე: ,,სწორია-არასწორია" და ,,არა ბარბარიზმებს", რომლებიც თანასკოლელებს დაურიგეს.

მოსწავლეებმა ასევე შექმნეს სინონიმების ხელნაკეთი ლექსიკონები, სახელწოდებით ,,ჩვენი ქართული, სიტყვაქარგული". პედაგოგი: მაგდა აბესაძე. 

777777