ქართული ენის კვირეულის ფარგლებში ჩვენს სკოლას ლინგვისტი მერაბ ბაბუხადია ეწვია. სტუმარი "ანი–Zet-ის" უფროსკლასელებს ერის ცხოვრებაში ენის მნიშვნელობაზე ესაუბრა.

1111