ქართული ენის კვირეული "ანი-Zet-ში" გრძელდება. ჩვენი მოსწავლეების საზედაო ასოები ასე ლამაზად გააფორმეს.