მეოთხეკლასელმა პატარა ურბანისტებმა გუგული ტოგონიძის მოთხრობის,,ხისმაცქერალი კაცის ამბავი" მიხედვით ძველი და ახალი უბნის მაკეტები შექმნეს. პედაგოგი: მაგდა აბესაძე. 

33