ქართული ენისა და ლიტერატურის პროექტის მონაწილე უფროსკლასელებმა პატარებს ზღაპრები დაუწერეს, გააფორმეს და ბუშტებთან დატკბილეულთან ერთად გადასცეს

12პროექტის ხელმძღვანელი მარიამ თავაძე.