მეექვსეკლასელების ინტეგრირებული გაკვეთილი მითოლოგიასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. თემა: "ქართული ხალხური ზეპირსიტყვიერება და მითოლოგია". პედაგოგები:ირმა ჯანიაშვილი / მარიამ თავაძე.

111111