მესამეკლასელების პრეზენტაცია "My Best Friends" ინგლისურ ენაში. პედაგოგი: ანა ხუციშვილი.

22