მეხუთეკლასელების ვიზიტი აგრარულ უნივერსიტეტში.მოსწავლეებმა დაათვალიერეს ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა და საბუნებისმეტყველო მუზეუმი. ჰქონდათ საინტერესო საუბრები უნივერსიტეტის სტუდენტებთან.

3333333