ასე ულოცავენ მესამეკლასელები დედებს "დედის დღეს".

141414