მეოთხეკლასელები მუშაობის პროცესში და დასრულებულ ნამუშევრებთან ერთად ხელოვნების გაკვეთილზე.

333