საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებითანი-Zet-შიამ მოვლენის ამსახველი დოკუმენტური ფილმების ჩვენება გაიმართა.

მოსწავლეებმა გაიხსენეს რუსეთის ანექსიის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპულები.