მეოთხეკლასელების ღონისძიება "ერთხელ სანტას სოფელში" / "Once in Santa's village" ინგლისურ ენაში.