"ანი-Zet-ის" მოსწავლეები თბილისის მუზეუმების გაერთიანების მიერ გამართულ საგანმანათლებლო გაკვეთილზე იმყოფებოდნენ. "ცის მზომელების" ფარგლებში ბავშვებმა მიიღეს მრავალფეროვანი ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპის საათების და დროის გაზომვის განსხვავებული საშუალებების შესახებ.