ქართული სკოლის ინტეგრაცია ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში.

ქართული და ევროპული საგანმანათლებლო ტრადიციების გაზიარების საფუძველზე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე განათლებული, შემოქმედებითი, თავისუფლად მოაზროვნე ღირსეული პიროვნების აღზრდა და მომზადება საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული მოღვაწეობისათვის.