მისია

...

 

მიზანი

ქართული სკოლის ინტეგრაცია ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში.

ქართული და ევროპული საგანმანათლებლო ტრადიციების გაზიარების საფუძველზე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე განათლებული, შემოქმედებითი, თავისუფლად მოაზროვნე ღირსეული პიროვნების აღზრდა და მომზადება საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული მოღვაწეობისათვის.