შპს „რობერ შუმანის სახელობის ევროპული
სასწავლებლის“შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ი