•      ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა

          სრული ზოგადი განათლების კურსი (დაწყებთი, საბაზო, საშუალო საფეხურები)
          სტანდარტული და სტანდარტზევით მომსახურებით);

  •       მოსამზადებელ ჯგუფი

         მოსამზადებელ საფეხურზე სწავლება სკოლამდელი ასაკის (5 წლის) ბავშვებისათვის);

  •       ხელოვნების სტუდია და სპორტული სექციები;
  •     უცხო ენების (გერმანული, ინგლისური, რუსული) შემსწავლელი წრეები;