დირექტორის მოადგილეები:

სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი - ნინო მანჯგალაძე (ტელ.: 5 99 41 40 25);

აღმზრდელობითი პროცესის ხელმძღვანელი - ია მახარაძე (ტელ.: 5 99 47 02 21);

მენეჯერები:

 საზღვარგარეთთან ურთიერთობის საკითხებში - თამარ ახალკაცი (ტელ.: 5 93 32 33 94);

PR და ესთეტიური ბლოკის ხელმძღვანელი  - ნინო დონდოლაძე (ტელ.: 5 99 11 34 48);

ფინანსური  - მაკა უფლისაშვილი (ტელ.: 55 97 03 61 62 );

IT - ნუცა ჩიკვაიძე;

ბიბლიოთეკარი - მარინე მიქაძე;

საქმეთამმართველი - ირინა მგელაძე (ტელ.: 5 99 29 46 19);

ფსიქოლოგები: ანა ნათენაძე (ტელ.: 5 9990 31 99)

დიასახლისი - მედეა ჩიჩუა(ტელ.: 5 93 43 60 38)